Румен Йорданов        Главен енергетик във ВиК Русе               тел. 0887 535 774