Предговор

Предлаганото електронно издание на “Лекции за подобряване на ефективността  във водоснабдяването” подготвих в продължение на 30 годишен период.

Тези лекции използвахме за вътрешнофирмено обучение на длъжностите:

Техник енерго-механична апаратура, Ръководител производственно технически район и Помпиерския състав  към ВиК Русе ООД.

Изказвам специална благодарност на ръководството на ВиК Русе ООД и на специалистите и работниците в дружеството за предоставената ми възможност да натрупам ценен практически опит и знания в процеса на работа.

Всички промени с цел подобряване на работата са изпълнени с усилията на много специалисти и работа в екип.

С финансовата помощ на Британският съвет и Японската организация ЕОТS имах възможност да се запозная с опита на фирми от Англия и Япония в областта на водоснабдяването.Посетих  водоснабдителни фирми в Румъния и Турция,както и много ВиК фирми в България.

От всяко посещение се постарах да извлека полезна информация – в коя област тези фирми са се развили най-добре и какво може да се научи от тeхния опит.

Съдържанието на лекциите е оформено на базата на редица преводни материали и документи,получени по време на обучението ми в чужбина , от Интернет и от практическия опит,който сме натрупали с колегите през годините

Целта на изданието е да се повиши ефективността при използването на водните ресурси в България.

Лекциите включват следните раздели:


1.    Водоснабдяване /Намаляване загубите на вода;Зониране;Водна и енергийна
ефективност;Интегрирано управление на водните ресурси и др./.

2.    Енерго-механична дейност /Организация; Поддръжка; Помпи; Енергийна
ефективност; Безопасност; Обновяване, Персонал, Информационно осигуряване, Автоматизация и диспечеризация  на ПС,Хлориране и др./.